Keuringen

va-keurOm zeker te zijn van veilige en betrouwbare machines binnen uw bedrijf, is het belangrijk deze te keuren, niet alleen om de veiligheid van uw personeel te waarborgen. Er zijn redenen genoeg te bedenken wanneer het van belang kan zijn een bewijs van keuring te kunnen overhandigen. RUWI service is bevoegd tot het uitvoeren van keuringen. Wij voeren deze uit aan de hand van door VA-Keur opgestelde eisen.

VA-Keur organisatie, ondersteund door HHC/DRS, zorgt voor naleving van deze eisen door steekproefsgewijs controles uit te voeren.

HHC/DRS

Steekproeven

Om het kennisniveau van de VA-Keur keurmeesters op een onafhankelijke wijze te toetsen zet HHC/DRS Inspecties B.V. haar eigen gekwalificeerde en ervaren inspecteurs in voor het uitvoeren van steekproeven op de door VA-Keur keurmeesters uitgevoerde keuringen. Het opleidingsniveau van onze inspecteurs, gecombineerd met hun achtergrond in de (landbouw)materieel, grondverzet- en/of funderingsmaterieel wereld staat garant voor een vakinhoudelijk verantwoorde toetsing. Door actief onze ervaring ook in de Technische Commissie van VA Keur in te brengen werkt  HHC/DRS samen met het VA-keur aan een continue kwaliteitsverhoging van het keurmerk.

HHC/DRS Inspecties B.V. is vanaf 2002 door de Raad voor Accreditatie erkend als onafhankelijk inspectiebedrijf (type A) voor inspectiewerkzaamheden. Daarnaast wordt op een tal van gebieden HHC/DRS Inspecties B.V. door toonaangevende partijen periodiek getoetst op haar kennis en kunde van inspectie, keuring.

Systeemcertificatie

Sinds de verzelfstandiging van HHC/DRS Inspecties B.V. eind vorig jaar is haar scope uitgebreid met het VA-certificeren van bedrijven. Hiervoor staat een team van 5 auditors klaar om invulling te geven aan de auditbehoefte die voortvloeit uit de VA-Keur Richtlijn.

Wij zijn aangesloten bij:


metaalunie

Klik op de logo's voor meer informatie